Az oldal betöltése folyamatban...

Zeleiüveg

Egyedi tükör és üvegórák, gravírozás

Jogi nyilatkozat (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Zelei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Szent László u. 52.; cégjegyzékszáma: 03-06-106743; adószáma: 20508452-2-03; pénzforgalmi száma: Fókusz Takarékszövetkezet Kiskunmajsa 51700076-10012112; működési engedély száma: 17-00029/2004; telefonos elérhetőségek: 06/20-980-4221, illetve 06/20-430-8525; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: www.zeleiuveg.hu; telephely/üzlet címe: Kiskunmajsa 6120 Fő u. 30.; képviselő: Zelei Zoltán üzletvezető, önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.zeleiuveg.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus felületen (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást illetve rendelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.")szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton-, postai úton-, illetve személyesen leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Webáruházon keresztül jelenleg a Zelei és Társa Bt. által egyedi igények szerint készített tükrös órákat tud rendelni illetve megvásárolni.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelőlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az adatlapnak a Szolgáltatóhoz való eljuttatásával (elektronikus úton-, postai úton-, illetve személyesen) jön létre. A felek között e módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a megrendelést a Szolgáltató iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig nyilvántartja.

1.5. Ügyfélszolgálat: Zelei és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Zelei és Társa Bt.)

Ügyfélszolgálati iroda helye: Kiskunmajsa 6120 Fő u. 30
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: H-P: 8-17
Telefon:
Mobil: 06/20-980-4221, illetve 06/20-430-8525
Telefax:
Web: www.zeleiuveg.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Megrendelőlap

2.1. A Főoldalon található Megrendelőlap menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre, illetve vásárlásra. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a szállítás során a Partner által megrendelt áru megsérül, tekintettel arra, hogy az értékbiztosított küldeményként kerül eljuttatásra a Partnerhez.

2.2. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékekhez – amennyiben ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal Vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait a előző pontban találja.

2.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az ÁFÁT tartalmazza. A termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét is.

2.4. A Szolgáltató a megrendelt árut egyedi rendelés esetén a megrendelés elektronikus úton-, postai úton-, illetve személyesen történő eljuttatását raktáron lévő készletből történő rendelés esetén 8 munkanapon belül házhoz szállítja a Magyar Posta Zrt.-, vagy egyéb szállítmányozó cég igénybevételével. Ennek költségét a Partner viseli oly módon, hogy az értékbiztosított kiszállítási díj az áru bruttó ára mellett a számlában feltüntetésre kerül. A Szolgáltató tájékoztatja a Partnert, hogy az árut az Ügyfélszolgálatnál személyesen is átveheti, amely esetén a fenti többletköltségek természetesen nem terhelik.

2.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Partner elállhat.

2.6. A megrendelést a Szolgáltató a Partnertől csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, akkor erről értesítést kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.8. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben), vagy írásban (postai úton) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben vagy postai úton küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban (de legkésőbb a 2.4. pontban meghatározott időben) szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén ill. üzletében (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 30.).

3.2. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség, tekintettel a termékek értékbiztosított küldeményként történő eljuttatására

4. Garancia, szavatosság, elállás

4.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 45/2014(02.26.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

4.2 A Partner az általános szabályozástól eltérően nem élhet 14 napon belül az elállási jogával- a polgári törvénykönyv 45/2014(02.26.) kormányrendelet- tekintettel arra, hogy a Webáruházban jelenleg kizárólagosan a fogyasztók személyéhez kötött, illetve utasításai alapján vagy egyedi megrendelése, kifejezett kérésére előállított áruk kaphatóak.

5. Egyebek

5.1. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

5.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

5.3.A Zelei és Tsa. Bt. fenntartja a jogot, hogy az általa elkészített egyedi termékek fényképeit felhasználja weboldalán és marketing célokra. Azáltal, hogy leadta megrendelését automatikusan adta meg az engedélyt a 5.3. pontban foglaltakra.

5.4.Kérjük csak olyan képet, szöveget töltsenek fel megrendeléskor, melyek nem állnak szerzői jogvédelem alatt! A Zelei és Tsa. Bt. feltételezi, hogy olyan képeket, szövegeket, idézeteket nem kap a megrendeléshez, melyek szerzői jogot sértenek. A Zelei és Tsa. Bt. nem tudja, hogy mely képek, logók, szövegek, idézetek állnak szerzői jogvédelem alatt, így felelősséget sem vállal a vitatható szerzői jog ügyében.

5.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Kiskunhalasi Városi Bíróság, illetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.